FeatureCAM

úvodní strana » FeatureCAM

 

FeatureCAM je soubor programů, který zahrnuje modul pro 2,5D frézování, 3D frézování, soustružení, soustružení s frézováním a elektroerozivní řezání (EDM). Součástí jednotlivých modulů je 2D CAD pro konstrukci geometrie s možností načítání formátů DWG, DXF a 2D IGES. Při požadavku načítání těles lze do kteréhokoli modulu importovat nástroje pro načítání těchto těles (tzv. solidů), které umožní vybírat plochy a případně získávat prvky z 3D solidů. Dále lze načítat soubory typu 3D IGES, SolidWorks, SolidEdge, Invertor a Parasolid. U frézování a soustružení s tímto modulem získáme možnost generovat automatické obrobení dílce. Je možné také doplnit rozhraní pro CATIA V4 a V5, Pro/E, UG, STEP a VDA. Soubor vždy obsahuje 3D simulaci, kontrolu kolizí, knihovnu postprocesorů, databázi řezných podmínek a nástrojů. Dále lze doplnit i modul "Simulace stroje".

 

  • Přehled informativních příkladů pro FeatureCAM dostupných na:

    http://esf.fme.vutbr.cz/

      • Frézování součásti v prostředí FearureMILL (.pdf)
      • Soustružení součásti v prostředí FearureTURN (.pdf)