Heidenhain

úvodní strana » heidenhain

 

 • Heidenhain TNC 310

  Následující příklady se budou zabývat NC programováním řídicího systému Heidenhain TNC310, který je zde aplikován na vertikální konzolové frézce FV25 CNC A. Frézka FV25 CNC A je souvisle řízená konzolová frézka, u níž řízený pohyb ve svislém směru vykonává pinola s vřetenem. Stroj lze s výhodou použít při výrobě komplikovaných malých součástí s velkým podílem vrtacích, vyvrtávacích a závitovacích operací. Důmyslný pohon a široký rozsah otáček vřetena umožňuje efektivní obrábění všech druhů kovů - od slitin lehkých kovů až po nástrojové oceli.

  Systémy Heidenhain TNC jsou dílensky programovatelné řídicí systémy, na nichž lze programovat běžné frézovací a vrtací operace přímo na stroji pomocí lehce pochopitelného popisného dialogu. Systém TNC 310 je určen pro nasazení na frézkách a vyvrtávačkách s maximálně 4 osami. Místo čtvrté osy můžete též programově nastavit úhlovou polohu vřetena.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Přehled informativních příkladů pro Heidenhain dostupných na:

  http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/

   • Heidenhain TNC 310 (.pdf) - podklady pro 5. ročník předmět - Technická příprava výroby (rtb)