PowerMill

úvodní strana » PowerMill

 

Úvod

PowerMill je software firmy Delcam, který je určený pro programování CNC frézovacích strojů a center. Tento program zaujímá postavení na špičce mezi produkty, jako jsou Tebis nebo Work NC. Následující příklady se budou zabývat základy NC programováním v software PowerMill a jeho komunikací s vertikální konzolovou frézkou FV25 CNC A řízenou systémem Heidenhain TNC310 a po rekonstrukci systémem Heidenhain iTNC 530.


Výukové příklady (PowerMILL 5.5 a 6.0)


Databáze

Technická data a 3D modely pro grafickou simulaci obrábění a kontrolu kolizních stavů.


Přehled informativních příkladů pro PowerMILL dostupných na internetu

http://esf.fme.vutbr.cz/

    • Obrábění součásti s názvem Plovák (.pdf)
    • Obrábění součásti s názvem Dálník (.pdf)
    • Obrábění součásti s názvem Tramvaj (.pdf)

http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/

    • PowerMILL 5.5 (.pdf) - podklady pro 5. ročník předmět - Technická příprava výroby (rtb)