Mobilní telefon

úvodní strana » PowerMill 5.5 » Mobilní telefon

Úvod

S rostoucí využitelností různých druhů plastových komponent rostou i požadavky na výrobu forem, určených pro tvarování těchto výrobků. Nasazení CNC obráběcích strojů a využití zdokonalujících se CAD/CAM technologií může výrazně snížit výrobní náklady a usnadnit proces technické přípravy výroby. Následující příklad zaměřený na obrábění formy zdůrazňuje některé z možností jak využít CAD/CAM technologie.


Specifikace zadání

Vytvořte grafický model součásti v prostředí CAD programu Catia v5.9 a po nezbytném překladu grafických dat do formátu CAM software PowerMill 5.5 zvolte vhodné technologie pro obrábění. Exportujte NC data do formátu obráběcího stroje a prostřednictvím programu TNCremoNT přeneste NC data a realizujte výrobu na vertikální konzolové frézce FV 25 CNC A.


Řešení

1. Grafický model součásti

Výroba např. části lisovací formy plastových krytů mobilních telefonů klade nároky nejen na design, ale i na přesnost finálního výrobku. Aby tato přesnost byla zajištěna je nutné dodržovat určitou míru přesnosti ve všech výrobních činnostech, které předcházejí vlastnímu lisováním výrobku. Model na obrázku č. 1 je proto nutné vytvořit s dostatečnou precizností

2. Generování NC dat a grafická simulace obrábění

Zahájení práce je vhodné provést importem modelu obráběné součástky (položka roletového menu Soubor a následně Importuj model) a založením nového projektu prostřednictvím nabídek menu Soubor - Uložit projekt jako... (obr.2).

Následuje definice velikosti polotovaru (obr. 3), řezných podmínek (obr.4), přejezdů (obr.5), počátečního bodu nástroje - výchozího bodu programu (obr.6) a nájezdů a výjezdů (obr.7). Nyní již nic nebrání volbě strategie (hrubování - obr.8, dokončování - obr.9) a nastavení parametrů obrábění hrubováním (obr.10) a dokončováním (obr.11).

 

 

 

Po kontrole obrábění grafickou simulací je možno založit NC program (obr.12) a zapsat do něj univerzální CL data (obr.13). Vzhledem k výrazným rozdílům v zápisech NC programů, které čtou CNC stroje, je dále nutné transformovat tato data z formátu viz. ilustrativní obr. 14 do formátu viz. ilustrativní obr.15.

 

3. Přenos NC dat do výrobního stroje

Obráběcí CNC stroj a jeho řídicí systém umožňuje psát NC program přímo do specializovaného editoru. To je ovšem téměř nemožné pokud program má tisíce řádků (z hlediska časového i z pohledu orientace při programování elementárních pohybů). Proto je nutno realizovat přenos NC dat předem generovaných některým CAD/CAM systémem. Přenos dat lze realizovat např. prostřednictvím specializovaného programu TNCremoNT (obr.16) a propojením komunikačního kabelu mezi externím PC a ovládacím panelem stroje (obr.17).


Prostřednictvím ikony Provést spojení je navázána komunikace s řídicím systémem obráběcího stroj ve kterém je nutno nastavit mód přenosu dat. Další ovládání a načítání souborů je již pouze prostřednictvím ovládacího panelu stroje.