Šachová figurka - Střelec

úvodní strana » SinuTrain » Turning machine - ShopTurn 6.03 » Programování v G kódu » Šachové figurky » Střelec

Úvod

Následující součástka nás v krátkosti provede založením nového adresáře a souborů i základní prací v prostředí programu SinuTrain modulu Turning machine with -» ShopTurn Open 06.03«-

Specifikace zadání

Vytvořte grafický návrh šachové figurky - Střelec, zpracujte výkresovou i technickou dokumentaci (Technický výkres, Technologický postup, Postupový list, Technologická návodka) a vytvořte NC program pro poloautomatický soustruh SPN12 CNC s řídicím systémem Sinumerik 810D.


Řešení

1. Grafický návrh

 

Model
Obr.1 Figura - Střelec, navržená profesionálním designérem


2. Zpracování výkresové dokumentace

Výhodou zvoleného CAD programu je i možnost vytvořit technický výkres (obr.3), který vychází a je interaktivně propojen s modelem. Změny prováděné v modelu se tak automaticky projeví i ve výkresu.

3. Zpracování technické dokumentace

Vytvoření dokumentace určující postup výroby součásti a předepisující výrobní nástroje, nářadí a případně další pomůcky:

 

4. Tvorba NC programu v prostředí ShopTurn 6.03 - (G code program)

Start programu SinuTrain je realizován např. prostřednictvím ikony na pracovní ploše ikona

V dialogovém okně je následně nutno označit modul

výběr modulu


Označením položky Machine with maximum screen size indicate (obr.4) lze zobrazit obrazovku (pracovní oblast software) stroje přes celý monitor (obr.5). V případě, že položka není označena jsou k dispozici i funkční tlačítka jednoúčelové klávesnice panelu obráběcího stroje (obr.6). Kliknutím na ikonu SinuTrain Start je modul spuštěn (obr.4).

výběr spouštěného modulu
Obr. 4 Dialogové okno pro výběr spouštěného modulu obrábění


Stlačením klávesy F10 je provedena změna funkčních horizontálních (i vertikálních) ikon.

Z menu:

Menu před stiskem F10

Na menu:

Menu po stisku F10

Kliknutím na ikonu Program manager je provedena změna obrazovky (oblasti) do prostředí správy adresářů a souborů (obr.7). Ikonou New je možno založit novou složku - adresář - (obr.8) a po vstupu do tohoto adresáře je stejnou ikonou New založen i nový soubor (obr.9). Při zakládání tohoto souboru je navíc možno volit v jakém prostředí (jakým způsobem) bude NC program vytvářen.

K dispozici je:

  • ShopTurn program
  • G code program

Psaní NC kódu v tomto prostředí může být stejné jako v klasickém textovém editoru. Lze však využít i podpory programování kontury a cyklů. Prostřednictvím např. ikony Turning na horizontální liště je provedena změna sady vertikálních ikon (obr.10). Ikonami Edit, Continue a Tools lze vybrat řezný nástroj z databáze, nebo v databázi vytvořit nástroj nový (obr. 11). Přes ikonu To pragram je nástroj vložen do textového editoru (za pozici kurzoru).

Simulace vytvořeného programu je spuštěna ikonou Simulation (Obr.12). Vzhledem k nevhodně nastavené počáteční poloze nástroje při výměně nástroje dojde v tomto jednoduchém výukovém příkladě k narušení tvaru součásti v grafické simulaci. Ikonou End je proveden návrat do textového editoru (Obr.13.).

U složitější součástky jakou je např. šachová figurka Střelec je tento problém již odstraněn (obr. 14,15). NC program je ovšem psán v textové formě (v G kódu) v prostředí ShopTurn program nikoli v G code program.


Obr. 14 Textové editory s programem ( Strelec.wpd.zip )

 

5. Výroba součásti

Po úspěšné kontrole polohování nástroje simulací obrábění je možno provést odladění řezných podmínek (procesu obrábění) přímo na výrobní stroji (obr.14).